Vodenje rezervnega sklada

Pri vodenju rezervnega sklada je pomembno, da je vaš denar v varnih rokah, da se plemeniti po najboljši možni obrestni meri in da so stroški banke, kjer se hrani denar rezervnega sklada, čim nižji. 

Pri nas poskrbimo, da so vaša sredstva naložena optimalno!

Več o vodenju rezervnega sklada:
Nepremičnine potrebujejo redno vzdrževanje. V ta namen so v preteklosti lastniki nepremičnin mesečno odšteli določen znesek in ga hranili za morebitna popravila stavbe. Zaradi nedoslednosti lastnikov je država kasneje zakonsko uvedla rezervni sklad, v katerega morajo mesečno vplačevati vsi etažni lastniki.

Znesek v rezervnem skladu je v veliki meri namenjen vzdrževanju stavbe.

S sredstvi rezervnega sklada upravlja upravnik zgradbe, porabljajo pa se za poravnavo predvidenih stroškov vzdrževanja, plačilo nujnih popravil, ki niso predvidena v načrtu vzdrževanja, nato za odplačevanje posojil, ki bi jih bilo potrebno najeti za plačilo vzdrževalnih del, kakor tudi za morebitno zalaganje stroškov izterjav, ko kateri od etažnih lastnikov ne bi prispeval zneska v rezervni sklad.

Na višino vplačila v rezervni sklad najbolj vpliva velikost stanovanjske površine.

Višina vplačila v rezervni sklad ni fiksna ampak se določi na podlagi velikosti stanovanjske površine, ki jo ima etažni lastnik v lasti, na podlagi njene starosti, letnice morebitne obnove in vrednosti načrtovanih vzdrževalnih del.

Povračila sredstev vplačanih v rezervni sklad niso mogoča.

V kolikor se etažni lastnik odloči prodati svojo stanovanjsko enoto, do povračila sredstev vplačanih v rezervni sklad ni upravičen. Sredstva, ki so vplačana v rezervni sklad so nedeljiva. Z vplačilom postanejo last zgradbe, z njimi pa lahko upravlja izključno njen upravnik.

V kolikor se odločate za nakup stanovanja je rezervni sklad ena od stvari, ki jo morate preveriti. V kolikor je predhodni lastnik vplačeval v rezervni sklad, se to prenese tudi na vas, prav tako pa se prenese morebitno neplačevanje, zato le preverite pred nakupom.

Iščete upravnika?

Pošlji povpraševanje

Spletna aplikacija

Prijava v spletno
aplikacijo
Prijavi se
V življenju boste imeli vse, če boste pomagali drugim, da dobijo to, kar si želijo.
Zig" Ziglar